"A női lélek útja mondákban és mesékben  - meseelemzések - párkapcsolat - meseterápia"

A könyv megvásárolható:

Lelki Egészségvédő Alapítvány  - előzetes telefonos időpont egyeztetéssel (06-30-575-2488)
Wesley János Lelkészképző Főiskola könyvesboltjában Bp. VIII. ker. Dankó u. 9. és más könyvesboltokban

Tóth Borbála előszava

Antalfai Márta A női lélek útja mondákban és mesékben című könyvének második és bővített kiadásához

„A huszadik század utolsó harmadában számos, a hazai szakmai és érdeklődő közönség számára is elérhető külföldi szerző, többek között a freudi analitikus pszichológiát felhasználó Bruno Bettelheim, és a jungi analitikus pszichológiából táplálkozó MarieLuis von Franz, Verena Kast, Clarissa Pincola Estes, Madonna Kolbenschalag, Jean Shinoda Bolen tollából magyar nyelven is olvasható szakkönyv jelent meg, amelyek a mesék elemzésével foglalkoztak. Ezt a sort méltó módon folytatja Antalfai Márta, aki A női lélek útja mondákban és mesékben című kötetében átfogó és mély integrációját valósítja meg a külföldi szerzők által is fémjelzett meseelemzéseknek, s ezzel egyedülállót alkotott a hazai pszichológiai és pszichoterápiás szakirodalomban.
Antalfai Márta könyvének különös küldetése az elkötelezett pszichoterápiás szemlélet és az ebből táplálkozó gyakorlat, amely átsüt a művön, és kristálytisztává szűri át a szerző célját, hogy a meseelemzések révén segítséget tudjon nyújtani a női lélek harmonikus kibontakozásához.
A második, bővített kiadásban a meseterápiáról szóló fejezeteken túl az életünket meghatározó párválasztás témája kerül a fókuszba. A szerző így ír erről: „Életünk talán legnehezebb és legküzdelmesebb (gyakran egy életen át végighúzódó) feladata megtalálni a testi-lelki társat, önmagunk másik felét.
Ebben a választási-megtalálási folyamatban kíséri végig a mese a két nem pszichoszexuális fejlődési folyamatait és fokozatait a meseszimbolika üzeneteinek tükrében.
A szerző a jungi analitikus gondolkodáson túl a napjainkban a Káoszelméletből Mandelbrot nevével fémjelzett fraktálokra, az ún. visszatérő mintázatokra hívja fel a figyelmünket, mi szerint ezek nemcsak a természetben jelennek meg, hanem az ember pszichikus struktúrájának fejlődésében is felfedezhetők és a társas kapcsolatainkban is leképződnek.
A szerző számos szálon kitűnő szerkesztésben, a pontosság és jól érthetőség érdekében néhol túlzott alapossággal, de a pszichoterápiában tanult és gyakorolt mély elkötelezettséggel nyújtja át könyvét az olvasónak.”

Tóth Borbála

A szerző előszava a második kiadáshoz                       

A női lélek útja mondákban és mesékben első kiadása immáron több felsőoktatási, valamint posztgraduális felnőttképzés tananyagaként ajánlott, ill. kötelező irodalom.
Ahogy Buda Béla írja: "Szakkönyv, amely azonban a művelt átlagember számára is érthető, és olyan kérdéseket tárgyal, melyek mindannyiunkat foglalkoztatnak."
Ezek a kérdések többek között: a szülő-gyermek kapcsolat maghatározó lélektani aspektusai; a családról való leválás útja; a serdülő- és ifjúkor buktatói; a felnőtté érés, a pártalálás és párkapcsolat nehézségei. A népmeséket olvasva megismerkedhetünk azokkal az életfeladatokkal, amelyeknek mint próbatételeknek a sikeres megoldása a fejlődés kikerülhetetlen lépcsőfoka.
A második, átdolgozott és bővített kiadásban a mélylélektani megközelítésben elemzett mondák, mítoszok és mesék olyan új ismereteket tárnak az olvasó elé, amelyek segítenek eligazodni önmagukban, valamint az élet labirintusában. A mesék szimbolikus üzenete alapján a személyiségfejlődés egyes szakaszaihoz kapcsolódó életfeladatok sikeres megoldási módjai az életproblémák, párkapcsolati krízisek és konfliktusok rendezéséhez járulhatnak hozzá.
A 2006 novemberében megjelent könyv 2008 decemberére elfogyott. Másodszori megjelenése nem csak az oktatásban, hanem az egészségmegőrző kultúrában is hiánypótló szerepet tölthet be.
A mesék egyik legfontosabb üzenete – különösen korunkban –, hogy a mindennapi életben jelentkező problémákat és kríziseket fejlődési lehetőségként kezeli.
Az istenhegyi székely leány mondára épülő mese elemzése a könyv gerincét alkotja, s azt kiegészítve még számos mese kerül az analitikus lélektan nagyítóüvege alá. A könyv „főmeséjével” tíz éves korom körül találkoztam először A holló király és más mesék című mesegyűjteményben. Sokszor elolvastam, a legkedvesebb mesémmé vált! Felnőtt koromra is megmaradt emléke indította el lélektani elemző munkámat és kutatásaimat a mesék birodalmában.
A második, bővített kiadás új fejezetei a mesékben megjelenő párkapcsolatok elemzéséről szólnak, amely hozzájárul mindkét nem esetében az egymásra találás útjainak felfedezéséhez.
Az utolsó fejezetek a meseterápiáról szólnak, annak hatásmechanizmusairól, fejlesztő és gyógyító aspektusairól, valamint az általam 1998 óta vezetett Kincskereső Meseterápia Módszeréről.
Az elmúlt évek meseterápiás képzésein részt vett kollégák önbeszámolói nem csak színesítik és gazdagítják ismereteinket a mesék szimbólumvilágának jelentésköréről, hanem hitelesen tájékoztatják az Olvasót arról, hogy a meséknek minden korban, s minden korosztály számára van aktualitása és üzenetértéke.    
Remélem, hogy ezen új kiadást is hasonló érdeklődéssel, újabb szellemi kalandra vágyva veszi kezébe a Tisztelt Olvasó! Úgy gondolom, hogy nem fog csalódni, hiszen az újabb fejezetek meséinek elemzései – különösen Az égig érő fa, valamint A Merse kút meséje esetében – bepillantást engednek a férfi lélek fejlődésének titkaiba is, ezzel együtt a párkapcsolatok rejtelmeibe.

< vissza az aktuális információkhoz

 
LEA - Lelki Egészségvédő Alapítvány
Magánéleti, családi problémák kezelése, pszichológiai segítségnyújtás
Általános információ, bejelentkezés:
Telefon: 06/1 221-70-68 kedd, szerda, csütörtök11:00-14:00-ig
Email: lea.pszichologia@gmail.com
Postacím: Lelki Egészségvédő Alapítvány 1580 Budapest, Pf. 46.: Budapest