Művészetterápiás akkreditált képzés

A tanfolyam saját élményen keresztül – elméleti ismeretek biztosításával - kívánja a résztvevőkkel megismertetni a Katarzisz Komplex Művészetterápiás Módszerét és hatótényezőit. A nevelési problémák és életproblémák megoldására kínál egy sajátélményre épülő módszert, amelyet a résztvevők önálló szakmai munkájuk során használhatnak. A saját alkotásaik (festmény, rajz, agyagmunka) elemzése által ismerkedhetnek meg  úgy a felnőtt, mint a gyermek élményvilágának szimbólumokban megjelenő tartalmaival. Ezen gyermekközpontú megközelítés jelentősen hozzájárulhat a nevelési problémák hátterében húzódó lelki okok felismeréséhez, növelve ezzel az empátiás készséget. A módszer a társadalmi szinten is egyre növekvő agresszió és kóros projekciók kezelésére is szolgál.
Célja továbbá az egészségfejlesztés, a lelki egyensúly és harmónia megteremtése. A katarzis-élmény és alkotói folyamat együtthatása lehetőséget teremt a reorganizációra, valamint az önismeret és tudatosodás fejlesztésére. A módszer elsajátításával az érintett szakemberek eredményesen kezelhetik az indulatokat, a fejlődésben elmaradt érzelmeket, az agresszióban és viselkedészavarokban jelentkező energiákat értékképző és értékalkotó kreativitássá alakíthatják át. Az oktatott vizuális művészeti terápia dr. Antalfai Márta által 1974-ban létrehozott „Társas kapcsolatokat katarzisélményen keresztül reorganizáló tematikus művészeti terápia” módszerére épül.

„Katarzisz Komplex Művészetterápia”

1. A SOTE által akkreditált továbbképzési program.
A továbbképzés célcsoportja: orvos, pszichiáter, pszichoterapeuta, klinikai szakpszichológus, pszichológus, pszichopedagógus, mentálhigiénikus, pedagógus, mediátor, szupervízor. (bővebben itt)

2. Az Oktatási Hivatal által akkreditált 60 órás továbbképzési program.
A továbbképzés célcsoportja: pedagógus, pszichopedagógus, fejlesztő pedagógus, pszichológus,. (bővebben itt)


1. Meseterápiás akkreditált képzés (SOTE)

Mesék és mondák elemzése a személyiségfejlődés és pszichopatológia megközelítéséből

Akkreditált csoportos meseterápiás képzés klinikai szakpszichológusok és orvosok részére. Ajánlott pszichológusok, mentálhigiénikusok, szociális munkások és segítő foglalkozásúak számára.

Jelentkezés és bővebb információ: lea.pszichologia@gmail.com, antalfai@gmail.com

Elméleti tájékoztatás: A képzés ismereteket nyújt a mesék szimbolikus üzenetéről, önismeret-fejlesztést szolgáló aspektusukról, gyógyító hatásukról, a mesehősök által szimbolizált megküzdési stratégiákról. A mesék választ adnak minden olyan kérdésre és problémára, amellyel életünk során szembekerülünk, a testvérféltékenységtől kezdve a szülőkről való leválásig, az életfeladat, a hivatás megtalálásáig és a párválasztásig.
A képzés célja: népmesék elemzésének segítségével felismerni és átélni a személyiségfejlődés egy-egy állomásához kötődő kríziseket és komplexusokat. A mesék analógiájára megoldást találhatunk bennük személyes problémáinkra. Szimbolikus üzenetük meghallása hozzásegít az egyes fejlődési állomásoknál történő elakadás felismeréséhez és feloldásához.

Módszerdemonstráció:

Az átmeneti korhoz kötődő krízisek és komplexusok megjelenése a mesékben.
A lány fejlődési útja: pl. "A Piroska és a farkas" (kisgyermekkor), "Holle anyó" (korai serdülőkor), "Hófehérke" (serdülőkor), "Napleánya" (késő serdülőkor), "A kis Vadrózsa" (korai ifjúkor), "Világszép Ilonka" (ifjúkor) című mesékben.
A fiú fejlődési útja: pl. "Jancsi és Juliska" (kisgyermekkor), "A kiskondás" (serdülőkor) "Az égigérő fa" (késő serdülő, kora ifjúkor) "A Merse kút meséje" és a "Többsincskirályfi" (ifjúkor), című mesékben. (A fejlődési szakaszokhoz kapcsolódó mesék Antalfai Márta PhD disszertációjának téziseire épülnek.)

A mesék cselekményének és struktúrájának rövid ismertetése és elmezése.

A mesék elemzését ábrákkal, táblázatokkal demonstráljuk, majd közösen elemezzük.

2. Az Oktatási Hivatal által akkreditált 60 órás továbbképzési program

Az Oktatási Hivatal által akkreditált 60 órás továbbképzési program a Lelki Egészségvédő Alapítvány szervezésében. Nyilvántartási száma: A/6997/2011

A továbbképzés célcsoportja: pedagógus, pszichológus, gyógypedagógus, logopédus, kollégiumi nevelő, szociálpedagógus, fejlesztő pedagógus

A továbbképzés célja: A tanfolyam sajátélményen keresztül – elméleti ismeretek kíséretével – kívánja megismertetni a résztvevőkkel a Katarzisz Komplex Művészetterápia Módszerére épülő személyiségfejlesztő program elméletét és gyakorlatát, valamint hatótényezőit. A nevelési, valamint életproblémák megoldására kínál egy sajátélményre épülő módszert, amelyet a résztvevők szakmai munkájuk során használhatnak. Az alkotói folyamat rekreációs hatásán és a résztvevők által készített alkotások elemzésén keresztül foglalkozik mind a felnőtt, mind a gyermek élményvilágának szimbólumokban megjelenő tartalmaival. Az önismeret fejlesztésével járul hozzá a nevelők és pedagógusok, illetve a segitő foglalkozásúak személyiségének kiteljesedéséhez, identitásuk megerősödéséhez.

A továbbképzés másik fő sajátossága a gyermekcentrikus megközelítés, amely segíti a nevelési problémák hátterében húzódó lelki okok felismerését, növelve ezzel az empátiás készséget. Az oktatásra kerülő művészeti módszer kiválóan alkalmas a társadalmi szinten is egyre növekvő agresszió, valamint a kóros projekció kezelésére.

További célja a személyiségfejlődés folyamatában kialakult hiányosságok és sérülések korrekciója a módszer speciális hatótényezőin (katarzisélmény, relaxáció, vers, zene és alkotó folyamat) keresztül: a szociális kapcsolatok reorganizációja és feljesztése, valamint az önismeret, a tudatosodás elősegítése.

A röviden összefoglalt kreativitásra épülő program Antalfai Márta kiképző pszichoterapeuta által létrehozott Katarzisz komplex művészetterápia nevű módszerre épül.

A tanfolyam elvégzői tanúsítványt kapnak, amely arra jogosít, hogy saját szakmájukon és munkaterületükön belül alkalmazzák az elsajátított művészeti terápia módszerét.

A továbbképzés összóraszáma: 60 óra

Az oktatás időtartama: 2 félév. Mindkét félévben 8 képzési alkalom. Igény esetén lehetőség van a blokkosított képzésre is, amely havonta egy alkalom, szombat, egész nap.

Az oktatás formája: tanfolyami oktatás
Az oktatás helyszíne: Lelki Egészségvédő Alapítvány

Győrben: LEA Művészetterápiás Műhely Győr, Rákóczi Ferenc u. 28.
Jelentkezés a LEA győri csoportjaiba (.PDF) >
A képzés vezetője: Hamar Zoltánné komplex művészeti terapeuta

A jelentkezés feltétele: főiskolai, vagy egyetemi végzettség

aktuális képzések >

 
LEA - Lelki Egészségvédő Alapítvány
Magánéleti, családi problémák kezelése, pszichológiai segítségnyújtás
Általános információ, bejelentkezés:
Telefon: 06/1 221-70-68 kedd, szerda, csütörtök11:00-14:00-ig
Email: lea.pszichologia@gmail.com
Postacím: Lelki Egészségvédő Alapítvány 1580 Budapest, Pf. 46.: Budapest