Mese mint a lélek tükre.

(...)"A népmeséket évszázadok kollektív tudata csiszolta, ezért a legtisztább formában tartalmazzák az emberiség ősi bölcsességeit. Ez a tudás az élet nagy dilemmáira, az egyes életszakaszok feladataira és választási szituációira vonatkozik. A mesék lényegében választ adnak minden olyan kérdésre, mellyel életünk során szembekerülünk. Ezért az önismeret fejlesztésén túl saját problémáink kezelésében is segítséget nyújtanak. Kiválóan alkalmasak a lélek mélységeinek feltárására, segítségükkel új dimenzióba kerülhetnek kapcsolataink. " Dr. Antalfai Márta

Meseterápia

Paolo Uccello festménye

Meseterápiás műhely

A műhely vezetője: Dr. Antalfai Márta

Ajánlott segítő foglalkozásúaknak, és mindazoknak, akik a mesék világával és üzenetével szeretnék önismeretüket gazdagítani.

A sajátélményre épülő műhely ismert meséket elemezve foglalkozik a férfi-nő kapcsolat fázis-specifikus fejlődési állomásainak szimbólumokban megjelenő tartalmaival. Mód nyílik a csoporttagok  által választott kedvenc mesében szereplő párkapcsolat elemzésére, a kapcsolatban rejlő  komplexusok archetipikus jelentéstartományának megismerésére.
Elemzésre kerülnek a tárgyalt mesékben szereplő kapcsolati minták pozitív és negatív változatai, viselkedést befolyásoló hatásuk. Áttekintjük a mesehősök által szimbolizált azon megküzdési módokat, amelyek nem csak a normatív fejlődést segítik elő, hanem útmutatást adnak az életút során fellépő nehézségek és konfliktusok feldolgozásához is.
Ezért megközelítésünkben a női és férfi lélek fejlődési folyamata összefonódik, egymást segítő, egymással ölelkező, „hullámtermészetű”. Ezért a késő serdülő és fiatal felnőttkortól az individuáció folyamata párkapcsolatokhoz kötődő.

A népmesék közül a tündérmesékhez tartózók azok, amelyek a pártalálás nehézségeiről, az "igazi" megtalálását megelőző próbatételekről szólnak. Ha ezekre a mesékre gondolunk, a jól ismert sorok jutnak eszünkbe:"Máig is lakodalmaznak, ha meg nem haltak; Még most is boldogan élnek, ha meg nem haltak…"
A mesékben is hosszú az út, amíg a párok az illúziók világából - az üveghegyeken innen és túlról - megérkeznek az egymásra találás holtodiglan-holtomiglan állomásához.

A csoportok indulása: megbeszélés szerint

Összóraszám: 32 (8 alkalom)

Óradíj: 1800Ft/fő/óra

Jelentkezés: antalfai@gmail.com

 
LEA - Lelki Egészségvédő Alapítvány
Magánéleti, családi problémák kezelése, pszichológiai segítségnyújtás
Általános információ, bejelentkezés:
Telefon: 06/1 221-70-68 kedd, szerda, csütörtök11:00-14:00-ig
Email: lea.pszichologia@gmail.com
Postacím: Lelki Egészségvédő Alapítvány 1580 Budapest, Pf. 46.: Budapest